13.7.07

CISTNOGBLOG-GOG

o'r diwedd f d cyrredd y thing cristnogblog yma. ond dwi dal i feddwl dylse fe gael ei alw'n CristnogSnog a fod i Christian singles. na?

anyway, dwi yma i gyhoeddi fy mhrosiect newydd:

NEWYDD SBON

ma fe'n cyfres o fideos ar gyfer Cristnogion newydd. fel ma llawer ohonoch chi'n gwybod dwi'n teimlo bod na angen ar gyfer adnoddau yn y Gymraeg ar gyfer Cristnogion neywdd, a bydde ni yn aber dros y blwyddyn diwethaf wedi bod lot gwell off os oedd gyda ni'r adnoddau yma.

felly dwi di rhoi cwrs gyda'i gilydd:

Beth yw bod yn greadigaeth newydd? (Arfon Jones)
Beth yw amser tawel (Meryl Walters)
Sut ydw i'n mynd ati i ddarllen y Beibl? (Meirion Morris)
Sut ydw i'n mynd ati i rhannu fy ffydd? (Derek Rees)
Sut ydw i'n ffindio capel? (Jonathan Thomas)
Agwedd teulu a ffrindiau (unconfirmed)
Pwy yw'r Ysbryd Glan? (unconfirmed)
Sut ydw i'n ffindio arweiniad Duw? (Stuart Bell)
Yr unig Cristion yn y pentre (Rhun Murphy)
Byw yn y byd I: yr ysgol (Guto Dafydd)
Byw yn y byd II: y brifysgol (Owain Roberts)
Byw yn y byd III: y byd gwaith: (unconfirmed)
Byw gyda'r cysgodion (unconfirmed)

as you can see, cwpl o legends ar y programme!

y plan yw i gynhyrchu website gyda'r fideos ac i cynhyrchu dvds bydd yn cael eu dosbarthu am ddim. bydd na cyfres o gwestiynnau yn dilyn pob fideo ar gyfer grwpiau trafod neu myfyrdod personol. (dwi hefyd o'r farn bod grwpiau trafod yn effeithiol iawn wrth i ni edrych ar y pethau yma)

oherwydd dy ni moin neud yr adnoddau yma ar gael am ddim, yn amlwg mae angen arian i ddechrau.

gobeithio eich bod yn excited am y prosiect yma ac yn ei weld fel rhywbeth sydd angen arno ni fel Cristnogion Cymraeg: os dy ni'n disgwyl i Dduw rhoi mwy o Gristnogion i ni ma'n rhaid i ni fod yn barod i helpu nhw.

so os ma unrhyw un yn fodlon cyfrannu neu yn gwybod m rhywun bydde gyda diddordeb plis cysylltwch a fi:

johnderekrees@hotmail.co.uk

hefyd, ar y wefan rwyf am gael gymaint o dystiolaethau gan pobl gwahanol a phosib. os dy chi am ysgrifennu eich tystiolaeth chi a'i anfon i mi, bydde hwna'n safe.

cysylltwch gyda fi cyn ysgrifennu fe os gwelwch yn dda, i fi gal esbonio'r briff etc.

fi'n rili excited am y gwaith yma, a rili moin e dechre'n iawn.

so plis cyfrannwch! yn ariannol neu'n ysgrifenedig. o ie a trwy gweddi (you've gotta put that!)

derek

safe