31.7.07

ALFFA.ORG - lansio gwefan


Cyfrwng cyfoes, syml ac agored o gyflwyno'r ffydd Gristnogol i'r gymdeithas heddiw ydy Alffa. Mae'n gyfle i bobl o wahanol gefndiroedd a chredoau drafod ac ystyried rhai o bynciau pwysicaf y ffydd Gristnogol.

Mae Alffa yn cael ei redeg fel cwrs mewn awyrgylch hamddenol ac anffurfiol, fel rheol mewn caffi neu dafarn. Mae pob sesiwn yn dechrau gyda chyflwyniad o rhyw ddeng munud yna caiff pawb gyfle i bawb drin a thrafod y testun.

Yn anffodus dim ond ym Mangor ac Aberystwyth mae cyrsiau Alffa yn cael eu rhedeg trwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd ond mae'r cyrsiau yn cael eu rhedeg trwy gyfrwng y Saesneg mewn sawl tref dros y wlad.

Mwy o wybodaeth ar y wefan sbon danlli www.alffa.org