22.6.07

Y Gorlan


Eisteddfod yr Wyddgrug
Awst 4ydd-12fed 2007

Eleni bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yn yr Wyddgrug, ac mae’r Gorlan yn mynd i fod yn bresennol ar y Maes Ieuenctid eto, felly rydym ni angen pobl i weithio. Mae’r tîm wedi bod yn fach iawn (ond gweithgar!) dros y blynyddoedd diwethaf, ac felly rydym yn gobeithio cael tîm mwy o weithwyr eleni.

Fel y mae'r rhan fwyaf ohonoch yn gwybod, amcan y Gorlan yw rhannu'r Efengyl am yr Arglwydd Iesu Grist tra'n gwerthu bwyd rhad i'r bobl ifanc sy'n gwersylla a gigio trwy gydol wythnos yr Eisteddfod. Mae Eisteddfod y Gorlan yn rhedeg o'r dydd Sadwrn cyntaf nes y bore dydd Sul olaf (4ydd-12fed Awst).
Os gallwch chi ddod fel rhan o dîm y Gorlan byddwn ni'n falch iawn i'ch croesawi chi.

Os na allwch chi ddod, mae dal angen eich cymorth arnom - trwy weddi a dweud wrth eraill allai ddod ar y tîm. Rydym ni'n bwriadu aros mewn capel cyfagos, fydd ar gael trwy'r wythnos. Os ydych chi'n meddwl gwersylla, allwch chi plîs fynnu gair gydag aelod o'r pwyllgor (fi, Eleri, Eifion, Lewis, Rhys neu Bethan)?

Mae croeso i Gristnogion o bob oedran a chefndir ar y tîm, beth sy'n bwysig yw eich bod yn nabod yr Iesu.
Ond os ydych chi dan 18 oed, mae'n RHAID inni gael caniatâd oedolyn a rhif cyswllt, ac mae croeso i unrhywun dan 16 weithio yng nghwmni oedolyn cyfrifol. Ond os ydych o dan 18 mlwydd oed, nid ydych yn cael gweithio ar ôl hanner nos.
Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau am y Gorlan, cysylltwch â fi! A plîs gweddïwch dros y paratoadau.

gwenno@ygorlan.com