27.7.10

Gwyn a Gwridog


Darlith Flynyddol
CYMDEITHAS EMYNAU CYMRU


“Gwyn a Gwridog”
Caniad Solomon yn emynau Williams Pantycelyn
 
Robert Rhys

Pabell y Cymdeithasau 1
Maes Eisteddfod Genedlaethol Cymru Blaenau Gwent

Mercher, 4 Awst 2010
10 o'r gloch

Cadeirydd: Dr Rhidian Griffiths

 Croeso cynnes i bawb