2.5.10

"Mae llu'r nef yn canu hymnau..."

CYMDEITHAS EMYNAU CYMRU

YSGOL UNDYDD 
 
Dr Cathryn Charnell-White - Emynau Iolo Morganwg
Parchg Iwan Llewelyn Jones
- Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dr Rhidian Griffiths
- Ieuan Gwyllt a'i Lyfr Tonau Cynulleidfaol


Festri Bethel (Bedyddwyr), Aberystwyth

Sadwrn, 15 Mai 2010

10.30 – 4.30
 
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Delyth Morgans:
delythmorgans [malwen] gmail [dot] com
Croeso cynnes i bawb