15.6.09

Cyfarfod Gweddi Abertawe

7.00yh, Nos Lun
15 Mehefin 2009


Cyfarfod arbennig iawn i rannu'r weledigaeth a chael cyfle i weddio dros y datblygiadau cyffrous yn Abertawe.

Mae Undeb Bedyddwyr Cymru mewn partneriaeth gyda Cymru Gyfan wedi galw John Derek Rees i arwain eglwys newydd Gymraeg ei iaith yng nghanol dinas Abertawe. Dyma fydd yr eglwys Gymraeg cyntaf i gael ei blannu ers blynyddoedd mawr.

Anogwn bawb sydd a diddordeb ymuned a'r fenter neu sydd am gefnogi drwy weddi i fynychu'r cyfarfod hwn er mwyn gweddïo dros ein cyfaill Derek a dros bawb arall sydd ynghlwm wrth y trefnu.

Trefnwn y cyfarfod hwn gyda'r gred bendant y bydd cefnogaeth weddi dros y gwaith yn cael effaith uniongyrchol ar y gwaith cyffrous hwn.

Bydd cyflwyniad gan Derek er mwyn rhannu'r weledigaeth a sôn lle mae'r trefniadau arni ar hyn o bryd ac yna cyfle i bawb ymuno mewn gweddi dros y gwaith.

Cynhelir y cyfarfod yn Tŷ Tawe, Stryd Christina, Abertawe, SA1 4EW

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Derek ar 07833 221117 neu derek@abertawe.info

http://www.abertawe.info/