11.8.08

Souled Out Cymru | Haf 08 | 15 - 22 Awst


Wel, mae'r steddfod wedi bod ac wedi mynd ond peidiwch a phoeni mae Cwrs Haf 08, Souled Out Cymru yn dechrau dydd Gwener (15 Awst) am wythnos (tan y dydd Gwener y 22 Awst) yng Ngholeg y Bala. Mae croeso i bawb.


Peidiwch chwaith ag anghofio am Ddigwyddiad 08 sy'n cymryd lle yng Nghanolfan Hamdden y Bala nos Sul nesaf am 7.30 lle bydd Garin Jenkins a Chris Jones yno yn sôn am eu bywyd a'u ffydd, ar, ac oddi ar y cae rygbi.

Am fwy o wybodaeth ynglyn a'r digwyddiadau yma ewch am dro i: www.souledoutcymru.net