20.5.08

Gwahoddiad i ddathlu penblwydd Cristnogblog!Bydd Cynulliad Oedolion Ifanc y tro hwn yn gyfle i ddathlu - dathlu penblwydd Cristnogblog yn 1 oed! Croeso i bawb!

Cynhelir y Cynulliad yn Seion, Stryd y Popty, Aberystwyth, ar benwythnos 13-14 Mehefin. Yn ogystal รข dathlu, bydd yn gyfle i gyd-addoli, cymdeithasu, rhannu gwybodaeth a thrafod defnydd Cristnogol o'r dechnoleg newydd!

Mae rhagor o wybodaeth ar Facebook neu gallwch ebostio Cristnogblog gydag unrhyw gwestiynau.