17.3.08

Ymgyrch Caernarfon

Wythnos nesaf bydd un o ymgyrchoedd efengylu MEC yn cael ei chynnal yng Nghaernarfon. Pwrpas yr ymgyrch yw rhannu’r newyddion da am Iesu Grist ymhlith pobl nad ydynt yn mynd i’r capel neu eglwys. Mae tua 10 o bobl ar y tîm, y caplan fydd Martin Williams a Steffan Job sy’n arwain. Bydd y tîm yn gweithio gydag Eglwys Bedyddwyr Caersalem a’i gweinidog, John Treharne. Y bwriad yn ystod yr wythnos yw gweithio yn yr ysgolion, o ddrws i ddrws, ac ar y maes yng nghanol Caernarfon. Yn ogystal â hyn trefnir nifer o gyfarfodydd ar gyfer ieuenctid, dysgwyr, yr henoed, ac yn yr awyr agored. Daw’r wythnos i ben gydag Oedfa’r Pasg yn y capel fore Sul y Pasg.

Dyma gynllun bras o’r wythnos:

Dydd Llun – cyrraedd erbyn cinio (1 – 2 o’r gloch), paratoi a chyfarfod gweddi.
Dydd Mawrth – Gwaith Ysgolion, Noson Tearcraft (7.00)
Dydd Mercher – Gwaith Ysgolion a Swper y Pasg (6.45)
Dydd Iau – Coffi a sgwrs (2.00), Cyfarfod ieuenctid yn yr hwyr (7.00)
Dydd Gwener - Oedfa Pasg i’r dysgwyr (7.00)
Dydd Sadwrn – Oedfa awyr agored (11.15), cyfarfod bywyd newydd yn yr hwyr (7.00)
Dydd Sul - Oedfa Pasg (10.00)


Mae croeso i bawb i’r cyfarfod gweddi nos Lun – 7.30 yn y festri yng Nghaersalem.

Gweddïwch yn benodol y bydd Duw yn agor calonnau pobl i dderbyn yr Arglwydd Iesu Grist yn waredwr ac y bydd Duw yn cael ei ogoneddu drwy’r cyfan fydd yn digwydd.

Steffan Job (Swyddog Datblygu Gwaith Cymraeg - Mudiad Efengylaidd Cymru)