2.3.08

Llythyr Gweddi Diweddara' GiG


Yn ystod yr wythnos ddiwethaf cafodd Llythyr Gweddi diweddaraf Gobaith i Gymru ei anfon allan at gefnogwyr y gwaith ledled Cymru. Dilynwch y ddolen hon i gael gweld copi o’r llythyr. GiG yw’r elusen sy’n gyfrifol am am gynnal gwaith Beibl.net.

Os hoffech chi gefnogi gwaith GiG trwy weddi neu mewn unrhyw ffordd arall gallwch ychwanegu eich henw i restr cefnogwyr GiG (dim ond 3 gwaith y flwyddyn caiff y llythyrau eu hanfon allan!) trwy e-bostio - owain.roberts@gmail.com neu ar Facebook.