20.3.08

Lansio Gwefan Souled Out Cymru


Mae gwefan newydd wedi ymddangos ar y sin! Gwefan Souled Out Cymru. Rhwydwaith o Gristnogion ifanc (15 – 30 oed) ydi Souled Out Cymru sy’n cyfarfod mewn grwpiau ledled Cymru drwy gydol y flwyddyn gyda’r pwrpas o annog a chefnogi ei gilydd yn eu bywydau Cristnogol. Bydd criw yn dod at ei gilydd gyfer wythnos (15 – 22 Awst 2008) yng Ngholeg y Bala yn ystod yr haf. Os oes gennych chi ddiddordeb ac am wybod mwy ewch am dro i souledoutcymru.net!