23.12.07

Cystadleuaeth Fisol LLUNiaeth

Am hanner dydd ar 24 Rhagfyr 2007, bydd cystadleuaeth fisol 'LLUNiaeth - Ffotograffiaeth Gristnogol' yn cau. Pleidleisiwch dros eich ffefryn o'r tri cyfuniad o ffotograff/adnod ar y thema 'Nadolig' trwy ysgrifennu rhywbeth fel "Y llun hwn sy'n cael fy mhleidlais i" yn y blwch sylwadau.

Bydd y ffotograff gyda'r mwyaf o bleidleisiau yn cael ei gyhoeddi ar Cristnogblog ar ddiwrnod Nadolig!