24.7.07

Darllen y Beibl yn gyhoeddus yn Aberaeron

Fel yr ydw i'n ysgrifennu, mae gwirfoddolwyr yng nghanol Aberaeron wrthi'n darllen Beibl William Morgan o glawr i glawr yn gyhoeddus! Llwyddwyd i lenwi 270 slot o 20 munud ar gyfer y digwyddiad! Pob bendith ar y darllen a'r gwrando!

Gallwch wrando ar gyfweliad radio gyda'r trefnydd, Meri Davies, trwy bwyso ar y linc yma, dewis 'Radio Cymru', ac yna dewis y rhaglen 'Bwrw Golwg'.