24.6.07

Torri SychedAr hyn o bryd yn Aberystwyth ma criw ohonon ni yn dod at ein gilydd i weddio ac i addoli gyda'n gilydd mewn ystafell uwchben Tafarn y Cwps, bob nos Sul am 8.30pm.

Mae'n gyfle i ddod at ein gilydd mewn awyrgylch hollol anffurfiol ac i gynnal rhywbeth sydd ychydig yn wahanol i wasanaeth traddodiadol. Mae hefyd yn gyfle i gael cymdeithas ac i ddod i nabod ein gilydd yn well.

Mae croeso i bawb i ddod atom ni i addoli ac i weddio, ac i fwynhau'r gymdeithas!